Blog

น้ำด่างดีต่อสุขภาพจริงหรือ

น้ำด่าง ข้อดีและความเสี่ยง

คุณเคยได้เงินเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับ น้ำด่าง บ้างก็พูดว่ามันสามารถลดการเกี่ยวกับริ้วรอยปรับระดับ PH ในร่างกาย โรคเรื้อรัง อย่างเช่น มะเร็ง แต่อะไรคือความจริงของน้ำด่าง อะไรคือสิ่งที่โฆษณาทั้งหมด ความกรดด่างกำหนดโดย PH 1-14 1 คือกรด 14 คึอด่าง 7 คือกลาง น้ำด่างมี PH มากกว่าน้ำด่างปกติ PH เพราะหตุนี้ ความเป็นด่างของน้ำด่าง จึงมีความเชื่อว่ามัน สามารถทำความเป็นกรดในร่างกายให้เป็นกลางได้ น้ำธรรมดาปกติทั่วไป คือ PH=7 น้ำด่างมี PH 8 หรือ 9 PH อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะบอกได้ความด่างของน้ำ น้ำด่าง ต้องประกอบด้วยธาตุ ที่เป็นด่าง alkaline(โลหะเบา ตารางธาตุหมู่ 1,2) และ มีการออกซิเดชั่นแบบลบ คือมีการสูญเสียอิเล็กตรอนส์ วัดได้เป็นค่า (oxidation reduction potential) ORP เป็นบวกเป็นกรด เป็นลบเป็นด่าง น้ำด่างมันดีจริงหรือ มีข้อโตแย้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ มีการวิจัยไม่เพียงพอที่บอกได้ว่าดีต่อสุขภาพตามที่ผู้ใช้และผู้ขายได้อวดอ้าง มีข้อแตกต่างมากมายเกี่ยวกับงานวิจัยน้ำด่าง ผลข้างเคียงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของน้ำด่าง แม้ว่าน้ำด่างดูแล้วปลอดภัย แต่อาจจะมีผลด้านลบบ้าง  ยกตัวอย่าง ทำให้ระดับของความเป็นกรดของกระเพาะอาหารลดลง ซึ่งกรดพวกนี้จะช่วยฆ่าแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียพวกนี้ที่เข้าสู่กระแสเลิือดได้มากขึ้น ถ้าความเป็นด่างในร่างกายมากเกินอาจจะมีผลต่อระบบย่อยเดินอาหารและระดับ PH ปกติของร่างกายถูกรบกวน ความเป็นด่างในเลือด(metabolic alkalosis)มากเกินไป อาจจะมีอาการข้างเคียงดังนี้่  

คลื่นเหียน อาเจียน มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก เสียวใบหน้าแล้วแขนขา อาการสับสุนงุนงงง่าย alkalosis มีผลทำให้ลดปริมาณแคลเซียมอิสระในร่างกาย มีผลต่อการมวลกระดูก สาเหตุที่ไม่ได้จากปริมาณเแคลเซียมที่ลดลงโดยตรง แต่มาจากความเป็นด่างมีต่อต่อมพาราไทรอยด์ ที่มีหน้าผลิต พาราไทนรอย์ฮอร์โมน ที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด


			

วิเคราะห์ สมองกับจิตใจในเชิงวิทยาศาสตร์

threebrain

วิวัฒนาการสมองของสัตว์ แบ่ง 1 -3 brain สัตว์ชั้นสูง

1.สมองชั้นต่ำ (R-complex) สมองสัตว์เลื้อยคลาน มีลักษณะที่ตอบโต้ทันทีเพื่อความอยู่รอด ไม่มีอำนาจจิตใจ การหลบสิ่งขีดขวางหลบหลีกความร้อนกะทันหัน

2 สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(limbic system) ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันทำให้ดูแลลูกที่จะเกิดได้ มีความสังคมเป็นฝูง ในมนุษย์ทำให้เกิดความรัก ความหลง เกิดกิเลส โรคซึมเศร้า หากใช้สมองส่วนนี้บ่อยในด้านความทุกข์จะเกิดการจิตสำนึกวนซ้ำ ทำให้เป็นโรคจิต ได้ สมองส่วนนี้ทำงานเร็วมากยากแก่การควบคุม ทำให้รักแบบไร้เหตุผล ทำเกิดความวิตกกังวล ต่อต้านเรียกร้องความสนใจ ในมนุษย์เพศหญิงจะใหญ่กว่า ทำให้ผู้หญิงมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่อนข้างมากใช้หา คู่ที่ดี่ที่สุด และดูแลลูกน้อย

3 สมองมนุษย์(neocortex) มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานช้าใช้ความคิดในเรื่องของเหตุผล ตรรกะ นวัตกรรม สมาธิ เป็นสมองแห่งการยับยั้งชั่ง
ใจ สมองส่วนอารมณ์ ในพระธิเบตที่มีการนั่งสมาธิสม่ำเสมอ จะให้ทำให้สมองกว่าคนทั่วไป ปัจเจกบุคคล สมองส่วนยับยั้งกิเลส

ความจริงที่มนุษยไม่เคยรู้

มนุษย์เข้าใจชอบจองจำความรู้สึก สุข ทุกข์ ปล่อยให้แรงผลักดันภายนอก มาทำให้ใจนั้น เศร้าหมอง ด้วยความผิดหวัง  สุขความหลงโดยไร้สติไตร่ตร่อง ความรู้สึกเหล่านั้น ไม่เคยอยู่จริง สุดท้ายความรู้สึกที่เราเคยจำ  ความสุขที่เราเคยมีมันก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตัวจริง (อนัตตา) เมื่อเราลืมเลือนและไม่ได้ยึดติดมัน เป็นเรื่องที่เรื่องสมมุติถึกทักออกเอา ทุกอย่างว่างเปล่าอยู่แล้วในตัวธรรมชาติของมัน  เมื่อเวลาผ่านไป เงิน กาย และความรู้สึกเหล่านั้นก็เหมือนไม่มีอยู่จริง  ย่อมสลายหายไปเป็นอากาศธาตุแต่มนุษย์กับไม่เข้าใจและจองจำ ยึดเงินทอง ชื่อเสียง รูปกาย  อัตตาที่มีเต็มที่ทำให้มนุษย์ ต้องไขว้คว้า สิ่งสมมุติที่มนุษย์คิดว่าหอมหวาน สุข ที่เรียกว่าโลกียสุข แต่สุขเหล่านี้ ไม่คงทน  ความรักไม่คงทน และต้องยอมรับว่าต้องมีวันพลัดพราก อยู่แล้วในโลกความเป็นจริง แล้วต้องเข้าใจว่าทรัพย์สิน ไม่สามารถที่ไปกับเราได้แม้เราตายแล้ว  ชื่อเสียงไม่คงทน ไม่นานก็ต้องมีคนเก่งกว่า หรือดีกว่าขึ้นมาแทนที่หรือหมดวาระหมดอำนาจไปเป็นของธรรมดา

เมื่อไม่ได้ดั่งหวัง จึงคิดเบียนเบียดผูู้อื่น หรือไม่ก็โดนผู้อื่นเบียดเบียน ไขว่คว้าแต่เรื่องสมมุติ ต่อสู้รับปรบมือกัน ทำร้ายเป็นกฎแห่งกรรมที่ต้องคอยจองเวรจองกรรมกันไม่หมดไม่สิ้น

ดีแค่ไหนแล้วเราได้เกิดเป็นมุนษย์ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดต้องรู้จัก พัฒนาจิตใจด้านวิญญาณ  ควรเจริญมรณสติอยู่ตลอดเวลา เราไม่ช้าต้องตาย และความไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อไหร่ ให้เราเข้าใจโลกนี้ว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดา มันจะดีแค่ถ้าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนี้อยู่แล้ว เราควรใช้ชีวิตด้วยจิตที่พร้อมตายอย่างเป็นสุข ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่สร้างกรรมเพิ่มหมั่นพัฒนาตัวเองให้ได้ตามเหตุและผลที่ควรจะได้นั้น มันดีแค่ไหน ถ้าจิตใจเรานิ่ง และมองทุกอย่างได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง

dramma